Maatregelen coronavirus

Op 9 mei hebben we de definitieve goedkeuring gehad van de gemeente dat onze checklist en protocollen zijn goedgekeurd en dat we weer mogen starten met de opkomsten!! Komende zaterdag, 16 mei willen we beginnen met de eerste opkomst.

Ivm de Corona is er wel een hele checklist met veiligheidsmaatregelen waaraan wij en jullie moeten voldoen om te zorgen dat de opkomsten zo veilig mogelijk blijven voor iedereen. Hier informeren we jullie over alle belangrijke zaken. Lees dit dus goed door en bespreek het ook met jullie kinderen.

Afstand en drukte onder controle houden

Om de afstand tussen leiding en leden (geldt voor alle leden) en de afstand tussen leden onderling (vanaf de leeftijd van 12 jaar) te kunnen waarborgen, zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Opkomsttijden zijn aangepast: dolfijnen opkomst van 10.00-12.00, verkenners van 13.00-16.00
 • Kom op tijd, maar vooral niet te vroeg. We hebben het uur ertussen ingebouwd om te zorgen dat de speltakken elkaar niet kruisen bij het aankomen en weggaan, daarnaast gebruiken we het uur tussen de opkomsten om alles schoon te maken en te ontsmetten.
 • Om drukte in het park en bij het hek te voorkomen, verzoeken we de ouders om de kinderen af te zetten bij het sluisje en het kind het laatste stuk door het park zelf te laten lopen. Om de veiligheid te waarborgen verzoeken we jullie om bij het halen en brengen niet te blijven hangen, maar zo snel mogelijk weer weg te gaan om groepsvorming zoveel mogelijk te voorkomen.
 • De leiding moet ten aller tijden afstand houden van de kinderen (alle leeftijden). Dit betekent niet stoeien en niet meedoen met spellen. Mocht er EHBO nodig zijn, dan zijn Reinier en Nelleke aanwezig, zij hebben de benodigde beschermingsmiddelen.

Besmetting voorkomen

om onderlinge besmetting te voorkomen, zijn er, naast het afstand houden, nog een aantal belangrijke zaken.

 • Er hangen pompjes net desinfecterende gel bij het hek, het clubhuis en in de vletten. Gebruik deze gel bij aankomst en vertrek.
 • we zorgen dat er buiten een wasgelegenheid komt zodat de handen regelmatig gewassen kunnen worden.
 • het clubhuis mag niet gebruikt worden, alle opkomsten zijn dus buiten en op eigen terrein, we mogen geen opkomsten in het park houden. Bij slecht weer kunnen we besluiten om de opkomst niet door te laten gaan. Vaak weten we dit pas kort van tevoren, dus houd zelf het weer in de gaten. Bij twijfel kan altijd contact gezocht worden met de leiding van de speltak.
 • Het toilet in het clubhuis mag wel gebruikt worden, er mag 1 persoon tegelijk in het clubhuis aanwezig zijn. We hebben een bord “bezet” en “vrij” hangen bij de deur.
 • eten en drinken mogen we niet verstrekken, geef uw kind dus wat te eten en te drinken mee van thuis.
 • blijf thuis als je 1 of meerdere klachten hebt! belangrijkste klachten op een rijtje:
  • koorts
  • keelpijn
  • hoofdpijn
  • (neus) verkouden/niezen/hoesten
  • lichte twijfel of je klachten hebt
 • Reinier en Nelleke zijn aangewezen als corona coordinator, zij houden in de gaten of de richtlijnen gevolgd worden en zorgen bij het wissel uur dat het clubhuis weer schoon is voor de volgende speltak

Kampen

zoals het er nu naar uitziet, kan het hemelvaartkamp helaas niet doorgaan.Het besluit over de zomerkampen volgt op 1 juni, dus dat moeten we nog even afwachten. we gaan er al wel vanuit dat ook het zomerkamp een lastige opgave gaat worden, maar we gaan wel verzinnen of we een alternatief kunnen bedenken

Aanspreekpunt Corona

 • Nelleke (06-17876036) en Reinier (06-30179234) zijn aangewezen als corona aanspreekpunten.
 • Ze houden de media goed in de gaten mbt de richtlijnen en adviezen vanuit gemeente en scouting Nederland.
 • Ze houden de ouders/leden op de hoogte als er veranderingen/aanpassingen zijn
 • ze zijn aanspreekpunt voor vragen/problemen mtbt corona en scouting.
 • elke opkomst is minimaal 1 van beide aanwezig, herkenbaar aan een gekleurd hesje.
 • ze zorgen voor EHBO of andere situaties als direct contact met een kind nodig is, daarvoor hebben ze de benodigde beschermende middelen.

Dolfijnen

 • dolfijnen mogen onderling contact hebben. Het grootste verschil tijdens opkomsten is dat er afstand gehouden moet worden tot de leiding. we zullen de spellen ook wel iets aanpassen om ook direct contact van de dolfijnen onderling te beperken.
 • we moeten tijdens de opkomst op eigen terrein blijven. Dat betekent dat de dolfijnen ook voor en na opkomst niet mogen blijven hangen in het park/bomen en bosjes.
 • opkomst van 10.00-12.00, brengen en halen van de dolfijnen bij het sluisje. Als u het prettig vindt, kunnen we op verzoek een appje sturen als uw kind op het clubhuis aankomt of vertrekt.
 • geef iets te eten en te drinken van thuis mee, wij mogen er nu niet voor zorgen.

Verkenners

 • dit is iets lastiger, aangezien verkenners onderling ook de afstand moeten bewaren… daarom hebben we het volgende besloten:- opkomst is van 13.00-16.00
 • verkenners draaien in 2 groepen, deze groepen wisselen elkaar elke week af. Karijn gaat samen met de verkenners een rooster maken wie op welke zaterdag kan komen.
 • er mogen 2 verkenners per vlet. de leiding zorgt dat het vlettenmateriaal klaar ligt bij de vletten. ga meteen naar je eigen vlet en let ook bij het optuigen op de onderlinge afstand.
 • was regelmatig je handen
 • maak al het gebruikte materiaal aan het eind van de opkomst schoo
 • elke vlet heeft een eigen pomje met desinfecterende handgel aan boord.
 • neem eten en drinken van thuis mee.